Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
27
cs
Specifikace
Specifikace motorù
Model 110000
Zdvihový objem 10,69 ci (175 ccm)
Vrtání 2,583 in (65,61 mm)
Zdvih 2,040 in (51,82 mm)
Objem oleje 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 l)
Specifikace motorù
Model 120000
Zdvihový objem 11,58 ci (190 ccm)
Vrtání 2,688 in (68,28 mm)
Zdvih 2,040 in (51,82 mm)
Objem oleje 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 l)
Specifikace motorù
Model 140000
Zdvihový objem 13,60 ci (223 ccm)
Vrtání 2,913 in (74 mm)
Zdvih 2,040 in (51,82 mm)
Objem oleje 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 l)
Specifikace seøízení *
Model 110000, 120000, 140000
Vzduchová mezera zapalovací svíèky 0,020 in (0,51 mm)
Utahovací moment zapalovací svíèky 180 lb-in (20 Nm)
Vzduchová mezera zapalovací cívky 0,010 - 0,014 in (0,25 - 0,36 mm)
Vùle sacího ventilu 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
Vùle výfukového ventilu 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
* Výkon motoru klesá o 3,5 % na každých 300 metrù (1 000 stop) nadmoøské výšky a o
1 % na každých 5,6C(10 F) nad 25C(77 F). Motor funguje normálnì pøi náklonu do
15. Maximální dovolené provozní limity pro svahy najdete v návodu k obsluze zaøízení.
Bìžné servisní díly n
Servisní díl Èíslo dílu
Vysokokapacitní vzduchový filtr 795066, 5419
Pøedfiltr vzduchového filtru, vysokokapacitní 796254
Standardní vzduchový filtr 797301
Olej — SAE 30 100005
Pøímìsi do paliva 5041, 5058
Zapalovací svíèka s odrušením 692051
Klíè na zapalovací svíèku 89838, 5023
Zkoušeèka zapalování 19368
Palivový filtr 298090, 5018
n Doporuèujeme svìøit veškerý servis a údržbu motorù a jejich dílù autorizovanému
prodejci znaèky Briggs & Stratton.
Not for
Reproduction