Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
50
BRIGGSandSTRATTON.COM
4. Ha a motor felsõ olajbetöltõ csövén (C) keresztül engedi le az olajat, akkor a motor
gyújtógyertya felöli végét (D) tartsa felfelé (11 ábra). Az olajat egy erre a célra
jóváhagyott tartályba engedje le.
FIGYELMEZTETÉS: Ha az olajat a felsõ olajbetöltõ csövön keresztül
engedi le, akkor az üzemanyagtartálynak üresnek kell lennie ellenkezõ esetben
kifolyhat az üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz. Az üzemanyagtartály
kiürítéséhez addig járassa a motort, amíg az üzemanyag hiányában le nem áll.
Olajszûrõ cseréje (ha be van szerelve)
Egyes modellek választható olajszûrõvel vannak felszerelve. A csere idõközöket illetõen,
lásd a Karbantartás táblázat.
1. Engedje le a motorból az olajat. Lásd az Olajcsere címû rész.
2. Szerelje ki az olajszûrõt (E) és gondoskodjon a megfelelõ hulladékelhelyezésrõl.
Lásd ábra 2.
3. Az új olajszûrõ beszerelése elõtt, friss, tiszta olajjal kissé nedvesítse meg az
olajszûrõ tömítéseit.
4. Addig kézzel csavarja az olajszûrõt, amíg a tömítés nem érintkezik az olajszûrõ
adapterével, majd 1/2 - 3/4 fordulattal húzza meg az olajszûrõt.
5. Töltsön be olajat. Lásd az Olajbetöltés címû rész.
6. Indítsa el a motort. Amikor a motor felmelegedett ellenõrizze az olajszivárgásokat.
7. Állítsa le a motort és ellenõrizze az olajszintet. A tele jelzés tetejénél kell lennie (J)
az olajszintjelzõ pálcán (2 ábra).
Olaj betöltése
Állítsa v ízszintes helyzetbe a motort.
Az olajbetöltõ területet tisztítsa meg a portól.
Az olajtérfogatot illetõen lásd a Mûszaki jellemzõk címû részt.
1. Vegye ki az olajszintjelzõ pálcát (G), és tiszta kendõvel törölje le (2 ábra).
2. Lassan öntse az olajat a motor olajbetöltõ nyílásába (H). Ne töltse túl. Az olaj
betöltése után várjon egy percig, majd ellenõrizze az olajszintet.
3. Tegye be, és húzza meg az olajszintjelzõ pálcát.
4. Vegye ki az olajszintjelzõ pálcát, és ellenõrizze az olajszintet. Az olajszintjelzõ pálca
tele jelzésének (J) a tetején kell lennie.
5. Tegye be, és húzza meg az olajszintjelzõ pálcát.
A levegõszûrõ szervizelése - ábra
12 13
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Soha ne indítsa úgy a motort, hogy ki van szerelve a levegõszûrõ szerelvény
(ha be van szerelve) vagy a levegõszûrõ (ha be van szerelve).
MEGJEGYZÉS: Ne használjon sûrített levegõt vagy oldószereket a szûrõ tisztítására. A
sûrített levegõ károsíthatja a szûrõt, és az oldószerek oldják a szûrõt.
Kétféle levegõszûrõ rendszer látható, egy Normál és egy Nagy kapacitású. Állapítsa
meg, hogy melyiket szerelték a motorjába, majd annak megfelelõen tartsa karban.
Normál levegõszûrõ -
12
ábra
A levegõszûrõ rendszer olyan szivacsot használ, mely kimosható és újrahasználható.
1. Tolja reteszeletlen helyzetbe a tolózárat (A). Nyissa ki a fedelet (B). Lásd 12 ábra.
2. Vegye ki a szivacsot (C).
3. Folyékony tisztítószerben vagy víz ben mossa ki a szivacsot. Száraz kendõvel
préselje szárazra a szivacsot.
4. Telítse a szivacs elemet tiszta motorolajjal. A felesleges motorolaj eltávolítására
tiszta k endõvel préselje ki a szivacsot.
5. Tegye a légszûrõ szivacsot a levegõszûrõ talpába.
6. Zárja le a f edelet és állítsa reteszelt helyzetbe a tolózárat.
Nagy kapacitású légszûrõ -
13
ábra
A levegõszûrõ rendszer egy hajtogatott szûrõt használ külön rendelhetõ elõszûrõvel. Az
elõszûrõ mosható és újrafelhasználható.
1. Lazítsa meg a rögzítõcsavart (A), mely a fedelet (B) tartja. Vegye le a fedelet. Lásd
13 ábra.
2. Vegye ki az elõszûrõt (C) és a szûrõt (D).
3. A szilárd szennyezõdés fellazítására enyhén ütögesse a szûrõ kemény felületét. Ha
nagyon szennyezett a szûrõ, akkor cserélje ki egy másikra.
4. Az elõszûrõt tisztítószeres vízben mossa ki. Majd hagyja alaposan kiszáradni. Ne
olajozza be az elõszûrõt.
5. A száraz elõszûrõt tegye a szûrõbe,
6. Tegye a szûrõt és az elõszûrõt az alsó részbe (E). Ellenõrizze, hogy a szûrõ
biztonságosan illeszkedik-e az alsó részbe.
7. Szerelje fel a levegõszûrõ fedelét és rögzítse a rögzítõkkel. Ellenõrizze, hogy
feszesek-e a rögzítõk.
Üzemanyagszûrõ cseréje - ábra
14
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Az üzemanyagot szikrától, nyílt lángtól, õrlángtól, hõtõl és más
gyújtószerkezettõl tartsa távol.
Gyakran ellenõrizze az üzemanyag vezetékeket, tartályt, sapkát és
szerelvényeket, hogy nincs-e repedés vagy szivárgás. Szükség esetén
cserélje ki.
Mielõtt üzemanyagszûrõt tisztít vagy cserél engedje le az üzemanyagtartály
tartalmát, vagy zárja el az üzemanyag-elzáró csapot.
A pótalkatrészeknek ugyanolyanoknak kell lenniük, és ugyanarra a helyre kell
beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.
Ha kifolyik az üzemanyag, várjon a motor indítása elõtt, amíg elpárolog.
1. Az üzemanyagszûrõ (A), cseréje elõtt, ha be van szerelve, engedje le az
üzemanyagtartály tartalmát, vagy rja el az üzemanyag-elzáró csapot.
Máskülönben kiszivároghat az üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz.
2. A bilincseken (C) fogót használjon a fülek (B) összenyomására, majd a bilincseket
csúsztassa el az üzemanyagszûrõtõl. Csavarja meg és húzza el az
üzemanyagszûrõtõl az üzemanyagvezetékeket (D).
3. Repedés vagy szivárgás szempontjából ellenõrizze az üzemanyagvezetékeket.
Szükség esetén cserélje ki a hibás alkatrészt.
4. Az üzemanyagszûrõt eredeti berendezés cserealkatrésszel cserélje ki.
5. Az ábrának megfelelõen bilincsekkel rögzítse az üzemanyagvezetékeket.
A léghûtõrendszer tisztítása - ábra
15
A járó motorok hõt termelnek. A motor alkatrészek, különösképpen a
kipufogódob rendkívül felforrósodnak.
Ha hozzáérnek, komoly égési sérülések keletkezhetnek.
A gyúlékony nyesedék, pl. lomb, fû, cserje stb. meggyulladhatnak.
FIGYELMEZTETÉS
Hagyja lehûlni a kipufogódobot, a motorhengert és a bordákat, mielõtt hozzáér.
Az összegyûlt nyesedéket távolítsa el a kipufogódob környékérõl és a henger
környezetébõl.
MEGJEGYZÉS: Vizet ne használjon a motor tisztításához. A víz szennyezheti az
üzemanyag-ellátó rendszert. Kefét vagy száraz kendõt használjon a motor tisztításához.
Ez egy léghûtéses motor. A szennyezõdés vagy a nyesedék akadályozhatja a
légáramlást és a motor túlmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesítményt és
rövidebb motor élettartamot okoz.
Kefét vagy száraz kendõt használjon a nyesedék ujjvédõrõl (A) való eltávolítására.
Tartsa tisztán az összekapcsoló szerkezetet, rugókat és kezelõszerveket (B). A
kipufogódob (C) körüli és mögötti területet tisztítsa meg a gyúlékony nyesedéktõl (15
ábra).
Not for
Reproduction