Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
49
hu
Karbantartás
MEGJEGYZÉS: Ha karbantartás közben megdönti a motort, akkor ki kell üríteni az
üzemanyagtartályt és a gyújtógyertya felöli oldalnak felfelé kell néznie. Ha nem üres
az üzemanyagtartály és a motort bármely más irányba megdönti, akkor a levegõszûrõ
és/vagy a gyújtógyertya olaj vagy a benzin szennyezõdése miatt nehéz lehet az indítás.
FIGYELMEZTETÉS: Ha olyan karbantartást végez, mely az egység
megdöntését igényli, akkor az üzemanyagtartálynak üresnek kell lennie ellenkezõ
esetben kifolyhat az üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz.
Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek bármely karbantartását és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizállomáson végeztesse.
MEGJEGYZÉS: Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba építettek a helyén kell
maradnia a megfelelõ mûködés érdekében.
Károsanyag-kibocsátás
A károsanyag-kibocsátást szabályozó eszközök vagy a rendszer karbantartását,
cseréjét vagy javítását bármely nem közúti motor javításával foglalkozó szervezet
vagy személy elvégezheti. Azonban a ”díjmentes” károsanyag-kibocsátás szabályozás
javításhoz a munkát a gyár hivatalos szervizállomásán kell elvégeztetni. Lásd
Károsanyag-kibocsátási garancia.
Véletlen szikraképzõdés tüzet vagy áramütést okozhat.
A véletlen indítás balesetbõl eredõ amputációt vagy zúzott sebeket
okozhat.
Tûzveszély
FIGYELMEZTETÉS
Beállítások vagy javítások végzése elõtt:
Bontsa a gyújtógyertya vezetékének csatlakozását, és tartsa távol a
gyújtógyertyától.
Bontsa az akkumulátor csatlakozását a negatív pólusnál (csak elektromos
indítással rendelkezõ motorok esetében).
Csak megfelelõ szerszámokat használjon.
Ne piszkálja a szabályozó rugót, összekötéseket vagy más alkatrészeket a
motor sebességének növelése érdekében.
Ugyanolyan kivitelûnek kell a pótalkatrészeknek lenniük, és ugyanarra a helyre
kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket. Lehet, hogy más
alkatrészek nem teljesítenek olyan jól, károsodhat az egység és sérülés lehet az
eredménye.
Ne üsse meg a lendkereket kalapáccsal vagy egyéb kemény tárggyal, mivel a
lendkerék késõbb mûködés közben összetörhet.
Gyújtás ellenõrzésekor:
Jóváhagyott gyújtógyertya tesztert használjon.
Ne ellenõrizze a gyújtást, amikor a gyújtógyertya nincs a helyén.
Karbantartási táblázat
Elsõ 5 üzemóra
Olajcsere
8 üzemóránként vagy naponta
Ellenõrizze az olajszintet
Tisztítsa meg a kipufogódob és a kezelõszervek körüli területet
Tisztítsa meg az ujjvédõt (ha be van szerelve)
Minden 50 óra elteltével vagy évente
Tisztítsa meg a levegõszûrõt *
Tisztítsa meg az elõszûrõt (ha be van szerelve) *
Cseréljen motorolajat
Cserélje ki az olajszûrõt (ha be van szerelve)
Ellenõrizze a kipufogódobot és a szikrafogót
200 óra elteltével vagy évente
Cserélje le a levegõszûrõt. *
Cserélje ki az elõszûrõt (ha be van szerelve) *
Évente
Cserélje ki a gyújtógyertyát
Tisztítsa meg a léghûtõrendszert *
Tisztítsa meg/cserélje ki az üzemanyagszûrõt (ha be van szerelve).
Ellenõrizze a szelephézagot **
* Poros környezetben vagy amikor levegõbõl származó szilárd szennyezõdés van
jelen, akkor gyakrabban tisztítsa meg.
** Nem szükséges, hacsak motorteljesítmény problémákat nem észlelt.
A porlasztó és a motorfordulatszám beállítása
Sohase végezzen porlasztó v agy motorfordulatszám beállítást. Gyárilag úgy állították be
a porlasztót, hogy az hatékonyan mûködjön a leggyakrabban elõforduló feltételek között.
Ne piszkálja a szabályozórugót, összekapcsoló szerkezeteket vagy más alkatrészeket a
motorfordulatszám változtatására. Ha bármiféle beállítás szükséges, akkor az
elvégzéséért forduljon egy Hivatalos Briggs & Stratton szakszervizhez.
MEGJEGYZÉS: Berendezésbe történõ szerelés esetén a berendezés gyártója megadja
a maximális motorfordulatszámot. Ne lépje túl e fordulatszámot. Ha nem biztos abban,
hogy mi a berendezés maximális fordulatszáma, vagy mi a gyárilag beállított
motorfordulatszám, akkor segítségért forduljon egy Hivatalos Briggs & Stratton
szervizközponthoz. A berendezés biztonságos és megfelelõ mûködése érdekében
kizárólag szakképzett szerviztechnikus végezze motorfordulatszám beállítását.
Gyújtógyertya csere - ábra
7
Résmérõvel (B) ellenõrizze a hézagot (A, 7 ábra). Ha szükséges, akkor állítsa vissza a
hézagot. Szerelje be és az ajánlott nyomatékkal húzza meg a gyújtógyertyát. Hézag
beállításához vagy a nyomatékhoz lásd a Mûszaki jellemzõk címû részt.
Megjegyzés: Egyes helyeken, a helyi törvények megkívánják az elõtét ellenállással
szerelt gyújtógyertya használatát a zavarójelek elnyomása végett. Ha ez a motor
eredetileg is elõtét ellenállással szerelt gyújtógyertyával volt ellátva, csakis az azonos
típusút használja csere esetén.
Ellenõrizze a kipufogódobot és a szikrafogót - ábra
8
A járó motorok hõt termelnek. A motor alkatrészek, különösképpen a
kipufogódob rendkívül felforrósodnak.
Ha hozzáérnek, komoly égési sérülések keletkezhetnek.
A gyúlékony nyesedék, pl. lomb, fû, cserje stb. meggyulladhatnak.
FIGYELMEZTETÉS
Hagyja lehûlni a kipufogódobot, a motorhengert és a bordákat, mielõtt hozzáér.
Az összegyûlt nyesedéket távolítsa el a kipufogódob környékérõl és a henger
környezetébõl.
Kalifornia állam közvagyonra vonatkozó törvénykönyvének 4442. cikkelye
megsértése, ha a motort erdõvel, cserjével vagy fûvel borított területen úgy
használja, hogy a 4442 cikkelynek megfelelõen a kipufogórendszer nincs ellátva
szikrafogóval és az nincs mûködõképes állapotban. Más államoknak vagy a
szövetségi törvényhozásnak is hasonló törvényeik lehetnek érvényben. Keresse
meg az eredeti gyártót, kikereskedõt, viszonteladót olyan szikrafogó beszerzése
érdekében, melyet e motorra szerelt kipufogórendszerhez terveztek.
Távolítsa el a kipufogódob és a henger környékérõl a nyesedéket. Repedések, korrózió
vagy egyéb sérülések szempontjából ellenõrizze a kipufogódobot (A, 8 ábra). Szerelje le
a szikrafogót (B), ha be van szerelve, és sérülések vagy széntõl származó eltömõdés
szempontjából ellenõrizze. Ha sérülést talál, akkor üzemeltetés elõtt szerelje be a
pótalkatrészt.
FIGYELMEZTETÉS: Ugyanolyan kivitelûnek kell a pótalkatrészeknek
lenniük, és ugyanarra a helyre kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.
Lehet, hogy más alkatrészek nem teljesítenek olyan jól, károsodhat az egység és
sérülés lehet az eredménye.
Olajcsere - ábra
2 9 10 11
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Ha az olajat a felsõ olajbetöltõ csövön keresztül engedi le, akkor az
üzemanyagtartálynak üresnek kell lennie, ellenkezõ esetben kifolyhat az
üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz.
A fáradt olaj veszélyes hulladék és megfelelõ módon kell elhelyezni. Ne öntse háztartási
szemétbe. A biztonságos hulladék elhelyezéssel/újrahasznosítással kapcsolatosan
érdeklõdjön a helyi önkormányzatnál, szervizközpontban vagy viszonteladónál.
Olaj leeresztése
Eressze le az olajat az olajat az alsó leeresztõ nyíláson v agy a felsõ olajbetöltõ csövön
keresztül.
1. Leállított, de még meleg motornál, bontsa a gyújtógyertya vezeték csatlakozását (A),
és tartsa távol a gyújtógyertyától (9 ábra).
2. Csavarja ki az olajleeresztõ csavart (B, 10 ábra). Az olajat egy erre a célra
jóváhagyott tartályba engedje le.
Megjegyzés: Bármely az ábra alján szereplõ olajleeresztõ csavartípus beszerelhetõ
a motorba.
3. Miután leengedte az olajat csavarja be, és húzza meg az olajleeresztõ csavart.
Not for
Reproduction