Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
52 BRIGGSandSTRATTON.COM
BRIGGS & STRATTON MOTOROK GARANCIÁJA
Január 2014
A Briggs & Stratton garantálja, hogy az alább meghatározott garanciális idõn belül, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a motornak bármely olyan részét vagy részeit,
amely anyag- vagy gyártáshibás, vagy mindkettõ. A javítandó termék vagy cserealkatrész szállítási költségeit, a garancia szerint a vásárlónak kell fedeznie. A garancia csak
az alábbiakban meghatározott idõtartamok és feltételek szerint érvényes. A garanciális szolgáltatásokkal kapcsolatosan az ügyfélszolgálati térképünkön keresse meg a
legközelebbi Hivatalos szervizállomást, melyet a www.BRIGGSandSTRATTON.com címû webhelyen találhat meg. A v ásárlónak kapcsolatba kell lépnie a Hivatalos
szervizállomással, majd lehetõvé kell tennie a Hivatalos szervizállomás számára a motor átvizsgálását és tesztelését.
Más kifejezett garancia nem létezik. A vélelmezett garanciák esetében, beleértve az eladhatóságra és egy bizonyos célra való megfelelõségre vonatkozó
garanciát, az alábbi táblázatban szereplõ vagy a törvény által meghatározott idõszakok érvényesek. A járulékos vagy közvetett károkért a felelõsség olyan
mértékben van kizárva, mely kizárást a törvény megengedi. Egyes országokban vagy államokban nem engedélyeznek olyan korlátozást, hogy mennyi ideig tart
valamely vélelmezett garancia, és bizonyos országokban vagy államokban nem engedik meg a járulékos vagy közvetett károk kizárását vagy korlátozását, így lehetséges,
hogy a f enti korlátozás és kizárás Önre nem vonatkozik. Jelen garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, és elképzelhetõ, hogy egyéb jogai is vannak, ezek azonban
országról-országra illetve államról-államra változnak. **
KORLÁTOZOTT GARANCIA
NORMÁL GARANCIÁLIS FELTÉTELEK *
Y
Márka/terméktípus Fogyasztói felhasználás Kereskedelmi felhasználás
Vanguardt
J
3év 3év
Kereskedelmi Turf Series motort 2év 2év
Dura-Boret öntöttvas perselyes motorok 2év 1év
Minden más Briggs & Stratton motor 2év 90 nap
* Ezek a normál garanciális kikötéseink, de alkalmilag elõfordulhat további garanciális kikötés, mely a k iadás idején nem került meghatározásra. A motorjára vonatkozó
garanciális kikötések jelenlegi listájának megismeréséhez keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.COM címû webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy Hivatalos Briggs
& Stratton szervizállomással.
** Ausztráliában — Olyan garanciákkal rendelkeznek termékeink, melyek nem zárhatóak ki az Ausztrál fogyasztói törvény szerint. Bármely súlyos hiba esetén cserére vagy
visszatérítésre, míg bármely más ésszerûen elõrelátható okból bekövetkezõ veszteség vagy kár miatt kártérítésre jogosult. Továbbá jogosult a termékek javítására vagy
cseréjére, ha nem elfogadható minõségû a termék, és nem tekinthetõ súlyos hibának a hiba. A garanciális szolgáltatásokkal kapcsolatosan a
BRIGGSandSTRATTON.COM címû webhelyen található ügyfélszolgálati térképünkön keresse meg a legközelebbi Hivatalos szervizállomást, hívja az 1300 274 447
számot, küldjön emailt asalesenquiries@briggsandstratton.com.au email címre, vagy írjon levelet a Briggs &Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank,
NSW , Australia, 2170 címre.
Y
Nincs garancia az olyan berendezések motorjaira, melyeket közmû helyett elsõdleges áramforráskéntvagy kereskedelmi célokból készenléti generátorokban használnak.
Versenyen vagy kereskedelmi illetve bérelt pályákon használt motorokra nem vonatkozik a garancia.
J
Készenléti generátorokban alkalmazott Vanguard motor: 2 éves fogyasztói használat esetén, nem jövedelemszerzés i célú használatra vonatkozó garancia.
Kisteherautókban alkalmazott Vanguard motor: 2 éves fogyasztói használat esetén, 2 éves jövedelemszerzési célú használat esetén. 3 hengeres folyadékhûtésû
Vanguard motor: lásd Briggs & Stratton 3/LC motortulajdonos garanciális nyilatkozata.
Az elsõ kiskereskedelmi vagy kereskedelmi fogyasztó vásárlásának dátumával kezdõdik a garanciális idõszak. A ”fogyasztói használat” kiskereskedelmi fogyasztó általi saját
háztartásbeli használatot jelent. Minden egyéb használat a kereskedelmi, jövedelemtermelõ vagy bérbeadási célú használatot beleértve ”kereskedelmi használatnak” minõsül. Ha
egyszer kereskedelmi használatba került a motor, akkor attól kezdve garanciális szempontból kereskedelmi használatúnak t ekintett a motor.
Õrizze meg bizonyítékként a blokkot. Ha nem rendelkezik az eredeti vásárlás dátumát bizonyító bizonyítékkal, akkor a garanciális szervizelés igénylésekor a termék
gyártási dátuma szolgál a garanciális idõszak meghatározásának alapjául. Termékregisztráció nem szükséges a garanciális szerviz igénybevételéhez Briggs & Stratton
termékek esetén.
A garanciájáról
E korlátozott garancia csupán s motorral kapcsolatos anyagokra és/vagy
megmunkálásra terjed, de nem az olyan berendezés cserjére vagy árának
visszatérítésre, melybe esetleg a motort szerelték. A rendszeres karbantartásra,
beszabályozásokra, beállításokra, vagy normál kopásra illetve szakadásra nem terjed ki
e garancia. Hasonlóképpen nem alkalmazható a garancia a motor megváltoztatás,
módosítása vagy a motor sorozatszámának összefirkálása vagy eltávolítása esetén. E
garancia nem foglalja magában felújított, használt vagy mintául szolgáló berendezéseket
vagy motorokat. Nem vonatkozik e garancia olyan motorkárokra vagy teljesítmény
problémákra, melyek okai a következõk:
1 Nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek használata;
2 A motor elégtelen, szennyezett v agy nem megfelelõ konzisztencia besorolású
kenõolajjal való mûködtetése;
3 Szennyezett vagy állott üzemanyag, 10%-nál nagyobb etanoltartalmú benzin
használata, vagy alternatív üzemanyagok használata, mint cseppfolyósított
szénhidrogén vagy földgáz használata olyan motorokban, melyeket eredetileg nem
ilyen üzemanyagokkal való mûködésre tervezett/gyártott a Briggs & Stratton;
4 Nem megfelelõ levegõszûrõ karbantartás vagy visszaszerelés miatt a motorba jutott
szennyezõdés;
5 A forgókéses fûnyíró k ésének egy tárgynak ütközése, laza vagy nem megfelelõen
felszerelt késadapterek, turbinakerekek vagy más fõtengellyel összekötött
eszközök, továbbá túl nagy ékszíj szorosság;
6 Nem a Briggs & Stratton által gyártott tartozékok vagy részegységek, mint
tengelykapcsolók, sebességváltók, berendezés kezelõszervek stb.
7 Lenyírt fûdarabok, szennyezõdés, nyesedék vagy rágcsáló búvóhelyanyagai miatti
túlmelegedés, melyek eldugaszolják illetve eltömítik a hûtõbordákat vagy a
lendkerék környékét, továbbá a motornak megfelelõ szellõzés nélküli mûködtetése;
8 Értéken felüli sebességgel történõ mûködtetés, laza motorrögzítés, laza illetve
kiegyensúlyozatlan vágókéseknek vagy turbináknak, továbbá a berendezés
alkotóelemeinek nem megfelelõ fõtengely csatlakozása miatt fellépõ túlzott vibráció;
9 Nem rendeltetésszerû használat, a rendszeres karbantartás hiánya, a berendezés
szállítása, kezelése vagy raktározása, ill. nem megfelelõ motor beszerelés.
Garanciális szervizszolgáltatás végzése csak Hivatalos Briggs & Stratton
Corporation szervizállomáson keresztül lehetséges. A BRIGGSandSTRATTON.COM
címû webhelyen található ügyfélszolgálati térképünkön keresse meg a legközelebbi
Hivatalos szervizállomást, vagy hívja az 1-800-233-3723 (az Egyesült Államokban)
telefonszámot.
Not for
Reproduction