Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
58
BRIGGSandSTRATTON.COM
Pakeiskite alyvos filtrą (jeigu toks yra)
Kai kuriuose modeliuose yra papildomas alyvos filtras. Jo keitimo dažnumą galima rasti
Aptarnavimo lentelėje.
1. Išpilkite alyvą iš variklio. Perskaitykite skyrių Kaip pakeisti alyvą.
2. Išsukite alyvos filtrą (E) ir utilizuokite jį pagal aplinkosaugos reikalavimus. Žiūrėkite
Paveikslėlį 2.
3. Prieš įdėdami naują alyvos filtrą, sutepkite jo tarpinę šviežia alyva.
4. Užsukite alyvos filtrą ranka kol tarpinė palies oro filtro adapterį, po to padarykite dar
nuo 1/2 iki 3/4 apsukimo.
5. Įpilkite alyvą. Perskaitykite skyrių Alyvos įpilymas.
6. Užveskite variklį. Kai jis išils, apžiūrėkite jį, kad nebūtų alyvos nutekėjimų.
7. Sustabdykite variklį ir patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygis turi būti ties full žyme (J)
matuoklyje (Pav. 2).
Alyvos įpylimas
Pastatykite variklį horizontaliai.
Išvalykite alyvos įpylimo vietą nuo purvo.
Perskaitykite Techninė informacija skyrių, kuriame yra parašyta variklio alyvos
talpa.
1. Išsukite alyvos lygio matuoklį (G) ir išvalykite jį švariu audeklu (Pav. 2).
2. Lėtai įpilkite alyvąįvariklį (H). Neperpilkite. Palaukite 1 minutę ir patikrinkite alyvos
lygį.
3. Įdėkite ir užsukite alyvos lygio matuoklį
4. Išsukite matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Alyvos lygis turi būti ties full žyme (J)
matuoklyje.
5. Įdėkite ir užsukite alyvos lygio matuoklį
Kaip aptarnauti oro filtrą - Pav.
12 13
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Niekada neveskite ir nedirbkite su varikliu, kuriame nėra oro f iltro mazgo (jeigu
toks yra) arba oro filtro (jeigu toks yra).
PASTABA: Filtro valymui nenaudokite suspausto oro arba tirpiklių. Suspaustas oras gali
pažeisti oro filtrą; tirpikliai - sugadinti.
Paveikslėlyje yra parodytos dvi oro filtravimo sistemos: standartinė ir padidintos
talpos. Nustatykite kuri sistema yra Jūsų variklyje ir aptarnaukite ją sekančiai.
Standartinis oro filtras - Pav.
12
Oro filtravimo sistemoje yra naudojamas kempininis elementas, kurį galima išplauti ir dar
kartą panaudoti.
1. Atidarykite slankiojantį užraktą (A). Atidarykite dangtį (B). Žiūrėkite paveikslėlį 12.
2. Išimkite kempininį elementą (C).
3. Išplaukite kempininį elementą vandenyje su skystu plovikliu. Nusausinkite sausu
audiniu.
4. Pamirkykite kempininį filtro elementą švarioje variklio alyvoje. Išspauskite alyvos
perteklių.
5. Įdėkite kempininį elementąįoro filtro korpusą.
6. Uždarykite dangtį ir slankiojantį užraktą.
Didelio pralaidumo oro filtras - Pav.
13
Oro filtro mazge yra gofruotas filtras su priešfiltriu (papildoma įranga). Priešfiltrį galima
išplauti ir dar kartą panaudoti.
1. Atlaisvinkite fiksatorių (A), kuris laiko dangtį (B). Nuimkite dangtį.Žiūrėkite
paveikslėlį 13.
2. Išimkite priešfiltrį (C)irfiltrą (D).
3. Norėdami išvalyti filtrą nuo žolės, lengvai suduokite juo per kietą paviršių. Jeigu filtras
yra labai nešvarus, įdėkite naują filtrą.
4. Išplaukite priešfiltrį vandenyje su valymo priemone. Išdžiovinkite jį. Nemirkykite jo
alyvoje.
5. Įdėkite išdžiovintą priešfiltrįįfiltrą.
6. Įdėkite filtrą ir priešfiltrįįkorpusą (E). Įsitikinkite kad filtras yra gerai pritvirtintas.
7. Sumontuokite oro filtro dangtį ir priveržkite jį veržle. Įsitikinkite kad veržlė yra gerai
priveržta.
Kaip pakeisti kuro filtrą - Pav.
14
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Laikykite kurą kuo toliau nuo kibirkš čių, atviros ugnies, karš čio ir kitų ugnies
šaltinių.
Pastoviai tikrinkite kuro žarneles, baką, dangtį ir bako tvirtinimus tam, kad
nebūtų jokių plyšių ar kuro nutekėjimo. Jei reikia, pakeiskite susidėvėjusias
ar pažeistas dalis.
Prieš kuro filtro valymą arba pakeitimą išpilkite kurą bako arba uždarykite kuro
padavimo vožtuvą.
Atsarginės dalys turi būti vienodos ir sumontuotos toje pačioje vietoje kur buvo
sumontuotos originalios dalys.
Jeigu kuras išsilies, prieš vesdami variklį, palaukite, kol jis išgaruos.
1. Prieš kuro filtro pakeitimą (A, Pav. 14), jeigu toks yra įrengtas, išpilkite kurą iš bako
arba uždarykite kuro padavimo vožtuvą, jeigu jis yra. Kitaip kuras gali išbėgti ir sukelti
gaisrą arba sprogimą.
2. Replėmis paimkite k ilpas (B)esančias ant gnybtų (C) ir nuimkite gnybtus nuo kuro
filtro. Pasukinėkite ir atjunkite kuro žarnas (D) nuo kuro filtro.
3. Apžiūrėkite kuro žarnas. Pakeiskite jas jeigu pastebėjote
plyšius arba įtrukimus.
4.
Pakeiskite kuro filtrą nauju originaliu.
5. Užspauskite kuro žarnas gnybtais kaip yra parodyta.
Kaip išvalyti oro aušinimo sistemą - Pav.
15
Veikiantys varikliai skleidžia šilumą. Variklio dalys, ypač duslintuvas,
labai įkaista.
Neatsargiai prisilietę, galite nudegti.
Susikaupusios lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, tokios kaip lapai,
žolė ir t.t. gali užsidegti.
DĖMESIO
Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvėsti prieš jas liesdami.
Išvalykite žolę aplink duslintuvą ir cilindrą.
PASTABA: Nevalykite variklio vandeniu. Vanduo gali patekti į kurą. Valymui naudokite
šepetį arba švar ų audeklą.
Šis variklis yra aušinamas oru. Purvas ir žolė gali užkimšti oro aušinimo sistemą ir
variklis gali perkaisti, kas sąlygos prastą variklio darbą ir sutrumpins jo tarnavimo
laikotarpį.
Šepečiu arba sausu audeklu valykite smagračio apsaugą (A). Palaikykite jungtis,
spyruokles ir valdymo organus (B) švaroje. Duslintuvas ir plotas aplink jį (C)turibūti
švarus (Pav. 15).
Not for
Reproduction