Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
45
hu
Általános információ
Biztonsági tudnivalókat tartalmaz ezen útmutató, hogy felhívja a figyelmet a motorokhoz
kapcsolódó veszélyekre és kockázatokra, illetve ezek elkerülésének módozataira. A
motor helyes gondozására és használatára vonatkozó útmutatásokat is tartalmaz. Mivel
a Briggs & Stratton Corporation nem feltét lenül tudja, milyen berendezést fog ez a motor
hajtani, fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint a motor által meghajtandó
berendezésre vonatkozó útmutatásokat. Késõbbi utánanézés céljából õrizze meg
ezen eredeti útmutatásokat.
Pótalkatrészek beszerzéséhez vagy mûszaki támogatáshoz alább jegyezze fel a motor
modell, típus és kódszámát a vásárlás idõpontjával együtt. Ezen számok a motorján
találhatóak (lásd a Funkciók és kezelõszervek címû oldalt).
Vásárlás dátuma:
Motor modell:
HH/NN/ÉÉÉÉ
Modell: Kódszám:Típus:
Névleges teljesítmények: A bruttó névleges teljesítmény feltüntetése egyedi
benzinmotor modellek esetében az SAE (Autómérnökök Egyesülete) J1940 Kisméretû
motorok teljesítmény és nyomaték szabvány elõírásainak megfelelõen történik, továbbá
a besorolása összhangban van az SAE J1995 szabvánnyal is. 2600 percenkénti
fordulatszámon történt a nyomatékértékek meghatározása olyan motorok esetében,
melyeknél fel van tüntetve a percenkénti fordulatszám, míg 3060 percenkénti
fordulatszámon minden más esetben; 3600 percenkénti f ordulatszámnál kerültek a lõerõ
értékek meghatározásra. A www.BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyen tekinthetõek
meg bruttó teljesítmény görbék. A nettó teljesítményértékeket a felszerelt kipufogóval és
a levegõszûrõvel, míg a bruttó teljesítményértékeket e kiegészítõ elemek nélkül
gyûjtötték. A tényleges bruttó névleges teljesítmény magasabb lesz, mint a nettó
teljesítmény, melyet többek között, a környezeti feltételek, és a motor és motor közötti
különbségek befolyásolnak. Adva van a termékek széles választéka, melyekben a
motorokat használják, így elõfordulhat, hogy a benzinmotor nem adja le a névleges
teljesítményt, amikor egy adott motoros berendezésben használják. Ezen eltérés
többféle tényezõre vezethetõ vissza beleértve, de nem korlátozva a részegységekre
(levegõszûrõ, kipufogó, adagoló, hûtés, porlasztó, üzemanyag-szivattyú, stb.),
alkalmazási kötöttségekre, üzemeltetés helyi körülményeire (hõmérséklet, páratartalom,
magasság), és a motor és motor közötti különbs égekre. A gyártási és kapacitási korlátok
miatt, a Briggs & Stratton nagyobb névleges teljesítményû motorral helyettesíthet egy
motort.
Kezelõ biztonsága
Robbanás
Mérgezõ füstökMozgó alkatrészek
Áramütés
Forró felület
Visszarúgás
Tûz
Üzemanyag
elzárás
Olvassa el az
útmutatót
Szívató
Olaj
Üzemanyag
Be Ki
Leállítás
Viseljen szemvédõ
eszközt
Lassú
Gyors
BIZTONSÁGI ÉS VEZÉRLÉSI JELZÉSEK
Veszélyes
vegyi anyag
Fagyási sérülés
A biztonságra figyelmeztetõ jel olyan kockázatokra vonatkozó biztonsági
információkat jelez, m elyek személyi sérüléseket okozhatnak. A figyelemfelhívó szó
(VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS vagy FIGYELEM) a figyelmeztetõ jelzéssel együtt
használatos annak jelzésére, hogy a mekkora a lehetséges sérülés valószínûsége és
súlyossága. Továbbá egy kockázati jel is használatos a kockázat jellegének feltüntetésére.
VESZÉLY egy kockázatot jelez, aminek ha nem kerülik el halál vagy súlyos
sérülés a következménye.
FIGYELMEZTETÉS egy kockázatot jelez, aminek ha nem kerülik el, halál
vagy súlyos sérülés a következménye.
FIGYELEM egy olyan kockázatot jelez, melynek ha nem kerülik el, kisebb
vagy közepes sérülés lehet a következménye.
MEGJEGYZÉS olyan körülményt jelez, melynek következménye a termék
károsodása lehet.
FIGYELMEZTETÉS
E termék bizonyos alkatrészei és a velük kapcsolatos tartozékok olyan
vegyszereket tartalmaznak, melyeket Kalifornia Államban rákkeltõknek, születési
rendellenességeket okozóknak és a reproduktív rendszerre káros hatásúnak
ismernek. Mosson kezet a velük való érintkezés után.
FIGYELMEZTETÉS
Ennek a terméknek a motor kipufogógázai Kalifornia állam hatóságai elõtt ismert
olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek rákot, születési rendellenességeket vagy
egyéb a szaporodást befolyásoló ártalmat okoznak.
FIGYELMEZTETÉS
Nem tervezték a következõ célokra, és nem is használhatóak ezekre a Briggs &
Stratton motorok: funkartok; gokartok; gyermek, szabadidõs vagy sport terepjárók
(ATV); motorkerékpárok; légpárnás jármûvek; repülõgépek; vagy a Briggs & Stratton
által nem támogatott versenyeken használt jármûvek. Versenysport termékekre
vonatkozó további információkért a www.briggsracing.com weboldalt nézze meg.
Szabadidõs és kétszemélyes terepjárókban való használattal kapcsolatosan
forduljon a Briggs & Stratton Motor alkalmazási központjához, 1-866-927-3349.
Súlyos sérülést vagy halált okozhat a nem megfelelõ motorhasználat.
MEGJEGYZÉS: Ezt a motort a Briggs & Stratton olaj nélkül szállítja. A motor indítása
elõtt, ezen útmutató útmutatásai szerint töltsön be olajat. Ha olaj nélkül indítja el a
motort, akkor a motor javíthatatlanul károsodást szenved, és nem esik a garancia
hatálya alá.
Not for
Reproduction