Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
43
hr
Skladištenje
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Požar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.
Pri uskladištenju goriva ili ureðaja s gorivom u spremniku
Pohranite daleko od peæi, kuhala, grijaèa vode ili drugih ureðaja koji imaju
inicijalizacijske plamièke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare
goriva.
Sustav goriva
Gorivo može postati ustajalo ako je uskladišteno dulje od 30 dana. Ustajalo gorivo
izaziva kisele i gumaste taloge u sustavu goriva ili na važnim dijelovima rasplinjaèa. Da
gorivo ostane svježe koristite Briggs & Stratton naprednu formulu za stabilizaciju i
pripremu goriva, koja je dostupna kao tekuæi dodatak uz prodaju svakog originalnog
proizvoda Briggs & Stratton.
Kod motora koji su opremljeni èepom za gorivo s dodatkom FRESH START
®
, koristite
Briggs & Stratton FRESH START
®
koji je dostupan u ulošku s kapajuæim
koncentratom.
Nema potrebe za ispuštanjem benzina iz motora ako je stabilizator dodan prema
uputama. Neka motor radi 2 minute kako bi se stabilizator prije skladištenja rasporedio
po sustavu za gorivo.
Ako gorivo prije skladištenja nije bilo obraðeno stabilizatorom, mora se ispustiti iz motora
u prikladni spremnik. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi zbog pomanjkanja goriva.
Za održavanje svježine goriva se preporuèuje korištenje stabilizatora goriva u spremniku
goriva.
Motorno ulje
Dok je motor još uvijek zagrijan, promijenite ulje. Pogledajte odjeljak Kako se mijenja
ulje.
OBAVIJEST: Motor èuvajte u vodoravnom položaju (položaj za normalni rad). Ako se
motor èuva u preokrenutom položaju, spremnik za gorivo mora biti prazan i strana sa
svjeæicom mora biti okrenuta prema gore. Ako spremnik za gorivo nije prazan i ako se
motor preokrene u bilo kojem smjeru, moglo bi doæi do problema prilikom pokretanja
zbog toga što æe ulje ili benzin oneèistiti zraèni filtar i/ili svjeæicu.
Rješavanje problema
Potrebna vam je pomoæ? Poðite na BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite
1-800-233-3723 (u SAD).
Tehnièki podaci
Tehnièki podaci motora
Model 110000
Radni volumen 10,69 ci (175 ccm)
Otvor cilindra 2,583 in (65,61 mm)
Hod klipa 2,040 in (51,82 mm)
Kapacitet spremnika ulja 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Tehnièki podaci motora
Model 120000
Radni volumen 11,58 ci (190 ccm)
Otvor cilindra 2,688 in (68,28 mm)
Hod klipa 2,040 in (51,82 mm)
Kapacitet spremnika ulja 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Tehnièki podaci motora
Model 140000
Radni volumen 13,60 ci (223 ccm)
Otvor cilindra 2,913 in (74 mm)
Hod klipa 2,040 in (51,82 mm)
Kapacitet spremnika ulja 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Podaci za podešavanje
Model 110000, 120000, 140000
Zazor svjeæice 0,020 in (0,51 mm)
Moment pritezanja svjeæice 180 lb-in (20 Nm)
Zazor kotve paljenja 0,010 - 0,014 in (0,25 - 0,36 mm)
Zazor usisnog ventila 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
Zazor ispušnog ventila 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
* Snaga motora æe se smanjiti za 3,5% na svakih 1.000 stopa (300 metara) nadmorske
visine i za 1% na svakih 10F(5,6 C) iznad 77F(25 C). Rad motora æe biti
zadovoljavajuæi do kutova nagiba od 15. Pogledajte u upute za operatera radi podataka
o dopuštenim sigurnosnim ogranièenjima pri radu na usponima.
Najèešæi servisni dijelovi n
Servisni dio Broj dijela
Zraèni filtar visokog kapaciteta 795066, 5419
Zraèni predfiltar visokog kapaciteta 796254
Standardni zraèni filtar 797301
Ulje — SAE 30 100005
Dodatak za gorivo 5041, 5058
Svjeæica s otpornikom 692051
Kljuè za svjeæicu 89838, 5023
Ispitivaè iskre 19368
Filtar goriva 298090, 5018
n Preporuèujemo vam da se obratite ovlaštenom Briggs & Stratton servisu za
održavanje i servis motora i dijelova motora.
Not for
Reproduction