Briggs & Stratton 800 Outboard Motor User Manual


 
53
lt
Bendra informacija
Šioje instrukcijoje yra saugumo informacija apie pavojus ir riziką kuriuos kelia varikliai ir
kaip jų išvengti. Joje taip pat yra patalpinta informacija apie teisingą variklio naudojimą ir
aptarnavimą. Kadangi Briggs & Stratton nežino kurioje įrangoje bus naudojamas tam
tikras variklis, Jūs turite atidžiai perskaityti ir suprasti šią ir įrangos instrukcijas.
Išsaugokite šias originalias instrukcijas ateičiai.
Žemiau užsirašykite variklio modelį,tipą, kodus ir įsigijimo datą. Šie skaičiai bus
reikalingi naujų dalių užsakymui arba remontui atlikti. Šie skaičiai yra užrašyti ant Jūsų
variklio (žiūrėkite Savybės ir valdymas skyrių).
Įsigijimo data:
Variklio modelis:
Mėnuo/Diena/Metai
Modelis: Kodas:Tipas:
Galingumo kategorijos: Kiekvieno benzininio variklio modelio galingumo kategorija yra
nusakoma SAE (Society of Automotive Engineers - Automobilių projektuotojų sąjunga)
kodu Nr. J1940 (Mažų variklių galingumo ir sukimo momento įvertinimo procedūra), ir
vertinama pagal SAE J1995. Sukimo momento reikšmės v arikliams, ant kurių nurodyta
„rpm” (aps. per min.), yra pamatuotos prie 2 600 aps./min., o visų kitų variklių prie 3 060
aps./min.; arklio jėgų reikšmės y ra pamatuotos prie 3 600 aps./min. Galingumo kreivės
yra pateiktos tinklalapyje www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Grynosios galingumo
reikšmės y ra pamatuotos instaliavus išmetimo dujų ir oro valymą, o bendrosios
galingumo reikšmės yra nustatytos be šių priedų. Reali bendroji variklio galia bus
aukštesnė nei grynoji variklio jėga ir priklausys, tarp kitų veiksnių, nuo darbo aplinkos
sąlygų ir variklių modifikacijos. Dėl plataus įrangos, k urioje yra įrengti varikliai,
asortimento, veiksnių,jūsųįsigytas benzininis variklis gali neišvystyti nurodytų arklio
jėgų,jį naudojant vienoje arba kitoje įrangoje. Šis skirtumas atsiranda dėl daugelio
veiksnių, įskait
ant,
bet neapsiribojant jais, skirtingas variklio dalis (oro valymas, dujų
išmetimas, baterijos krovimas, aušinimas, kuro tiekimas, kuro siurblys ir t. t.), naudojimo
apribojimai, naudojimo sąlygos (temperatūra, drėgmė, altitudė), variklio modifikacija. Dėl
gamybos apimčių apribojimo „Briggs & Stratton” gali pakeisti didesnio galingumo variklį
šios serijos varikliu.
Ope
r
ato
r
iaus saugumas
Sprogimas
Toksiški garaiJudančios dalys
Elektra
Karštas paviršius
Atatranka
Ugnis/Gaisras
Kuro sklendė
Perskaitykite
naudojimo instrukciją
Droselis
Alyva
Kuras
Įjungti Išjungti
Stop
Dėvėkite akių
apsaugą
Letai
Greitai
SAUGUMO IR KONTROLINIAI SIMBOLIAI
Pavojingos cheminės
medžiagos
Nušalimas
Saugumo ženklas yra naudojamas apib ūdinti saugumo informaciją apie pavojus,
kurių pasekmė gali būti trauma. Žodžiai (PAVOJAUS, DĖMESIO, ĮSPĖJIMAS) naudojami su
ženklais apibūdinti galimybę gauti kelias traumas. Taip pat pavojaus zenklas gali būti
naudojamas pavojaus tipui apibūdinti.
PAVOJAUS ženklas nusako pavojų, kurio pasekmė gali būti mirtis arba
rimta trauma.
DĖMESIO ženklas nusako pavojų, kurio, jo nepaisymo atveju, pasekmė
gali būti mirtis arba rimta trauma.
ĮSPĖJIMAS nusako pavojų, kurio nepaisant, gali kilti mažesnė arba
didesnė trauma.
PASTABA nurodo situaciją,kaigali būti sugadintas variklis.
DĖMESIO
Tam tikri šio produkto komponentai bei papildoma įranga turi savo sudėtyje chemines
medžiagas kurios gali s ukelti vežį bei neigiamai įtakoti sveikatą. Nuplaukite rankas
po naudojimosi.
DĖMESIO
Variklio išmetamosios dujos turi savo sudėtyje cheminių medžiagų, žinomų
Kalifornijos valstijoje, kaip sukeliančias vėžį, apsigimimus arba kitaip veikiančias
paveldimumą.
DĖMESIO
Briggs & Stratton” varikliai nėra skirti ir negali būti naudojami kaip energijos tiekimo
šaltinis: pramoginiams kartingams, gokartams, vaikiškiems, pramogų ar sportiniams
triračiams, keturračiams motociklams (ATVs); motociklams, transporto priemonėms
su oro pagalve, skraidymo aparatams arba „Briggs & Stratton” nepatvirtintoms
transporto priemonėms, naudojamoms lenktynėse. Daugiau informacijos apie
produktus lenktynėms ieškokite interneto svetainėje www.briggsracing.com. Dėl
naudojimo universalioms transporto priemonėms arba su triračiais, keturračiais
motociklais (ATVs) prašome kreiptis į „Briggs & Stratton” variklių taikymo centrą tel.
1-866-927-3349. Variklio naudojimas ne pagal paskirtį gali s ukelti sunkius
sužeidimus ar net mirtį.
PASTABA: Jus gaunate variklį iš Briggs & Stratton be alyvos. Patikrinkite alyvos lygį
prieš variklio užvedimą. Jeigu bandysite užvesti variklį be alyvos, jis bus sugadintas ir
Jus neteksite garantijos.
Not for
Reproduction