Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
29
et
Üldinfo
See kasutusjuhend sisaldab ohut usalast infot, et teadvustada Teid mootoritega seotud
ohtudest ja riskidest ning nende vältimise võimalustest. Lisaks sisaldab see juhiseid
mootori õige kasutamise ja hooldamise kohta. Kuna Briggs & Stratton Corporation ei
pruugi teada, millist s eadet see mootor käitab, on oluline, et te loeksite ja mõistaksite
siinseid ja käitatava seadme kohta käivaid juhiseid. Hoidke need juhised tulevikus
kasutamiseks alles.
Varuosade tellimisel ja tehnilise abi saamiseks pange allpool kirja mootori mudel, tüüp ja
koodid koos ostukuupäevaga. Nende numbrite asukohti vaadake mootorilt (vt lk
Omadused ja juhtseadised).
Ostukuupäev:
Mootori mudel:
PP/KK/AAAA
Mudel:
Kood:
Tüüp:
Võimsus: Bensiinimootorite brutovõimsust märgitakse vastavalt SAE (Society of
Automotive Engineers) koodile J1940 (väikemootorite võimsuse ja jõumomendi
määramise protseduur) ning vastav jõudlus on saavutatud ja korrigeeritud standardi SAE
J1995 järgi. Pöördemomendi väärtused on mõõdetud pööretel 2600 p/min mootorite
puhul, mille pöörlemissagedus on andmesildil kirjas, ja 3060 p/minteiste mootorite puhul;
hobujõudude väärtused on mõõdetud pööretel 3600 p/min. Brutovõimsuse kõveraidsaab
näha veebilehel www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Netovõimsuse väärtused on
saadud koos heitgaasi- ja õhupuhastiga, brutojõumoment aga ilma nimetatud seadisteta.
Tegelik brutojõumoment on kõrgem ning sõltub muu hulgas keskkonnatingimustest ja
mootorite individuaalsetest erinevustest. Arvestades laia tootevalikut, millele mootoreid
on paigaldatud, ei saavuta bensiinimootor antud brutojõumomenti konkreetses seadmes.
See erinevus tuleneb mitmest tegurist, k.a mootori osad (õhupuhasti, väljalasketoru,
laadimine, jahutus, karburaator, kütusepump jne), kasutuspiirangud,
keskkonnatingimused (temperatuur, niiskus, kõrgus) ning mootorite individuaalsed
erinevused. Tootmis- ja mahupiirangute tõttu võib Briggs & Stratton asendada kõrgema
nimivõimsusega mootori selle seeria mootoriga.
Kasuta
j
a ohutus
Plahvatusoht
Mürgised aurudLiikuvad osad
Elektrišoki oht
Kuum pind
Tagasilöögi oht
Tuleoht
Kütusevool
u peatamine
Lugege kasutusjuhendit
Õhuklapp
Õli
Kütus
Sisse Välja
Peatamine
Kandke
kaitseprille
Aeglane
Kiire
OHUTUS- JA JUHTSÜMBOLID
Ohtlikud kemikaalid
Külmanäpistus
Ohusümbolit kasut ata kse, et tähist ada teavet nendest ohtude kohta, mis võivad
põhjustada inimestele vigastusi. Koos ohusümboliga kasut atakse hoiatussõna (OHTLIK,
HOIATUS või ETTEVAATUST) vigastuse tõenäosuse j a potentsiaalse raskusastme
tähistamiseks. Lisaks võib ohusümbolit kasutada ohu tüübi kirjeldamiseks.
OHTLIK tähistab ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, toob kaasa surma või
raske kehavigastuse.
HOIATUS tähistab ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, võib kaasa tuua
surma või raske kehavigastuse.
ETTEVAATUST tähistab ohtu, mis juhul, kui seda ei väldita, võib kaasa
tuua kerge või keskmise kehavigastuse.
MÄRKUS tähistab olukorda, kus seade võib saada kahjustada.
HOIATUS
Selle toote teatud osad ja tarvikud sisaldvad kemikaale, mis võivad põhjustada
vähki, sünnidefekte või muid pärilikke haigusi. Pärast nimetatud seadmete
käsitsemist peske käsi.
HOIATUS
Selle mootori heitgaasid sisaldavad keemilisi aineid, mis California osariigi andmeil
põhjustavad vähki, sünnidefekte või kahjustavad muul viisil paljunemisvõimet.
HOIATUS
Briggs & Strattoni mootorid ei ole välja töötatud ega mõeldud järgmiste seadmete
käitamiseks: kartautod; hobikardid; lastele, hobiks või spordiks mõeldud
maastikukulgurid (ATVd); mootorrattad; hõljukid; lennumasinad või Briggs &
Strattoni loata võistlustes kasutatavad sõidukid. Teavet võidusõiduseadmete kohta
leiate veebilehelt www.briggsracing.com. Tarbe- või kahekohalistes
maastikukulgurites kasutamiseks pöörduge Briggs & Strattoni mootorite
rakenduskeskusse, 1-866-927-3349. Mootori väärkasutus võib põhjustada tõsiseid
kehavigastusi või surma.
MÄRKUS: Antud Briggs & Strattoni mootor on tarnitud ilma õlita. Enne mootori
käivitamist lisage kindlasti õli vastavalt käesoleva juhendi ettekirjutustele. Kui käivitate
mootori ilma õlita, tekitab see parandamatuid kahjustusi ja muudab garantii kehtetuks.
Not for
Reproduction