Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
59
lt
Sandėliavimas
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Sandėliuojant kurą arba įrangą su kuru bake
Laikykite kuo toliau nuo krosnių, viryklių, vandens šildytuvų arba kitos įrangos,
kuri veikia esant atvirai liepsnai, nes gali užsiliepsnoti kuro garai.
Kuro sistema
Benzinas gali pasenti jeigu jis yra saugomas virš 30 dienų. Pasenusiame benzine gali
atsirasti kenksmingos kuro sistemai nuosėdos. Tam kad kuras liktų šviežias naudokite
Briggs & Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, kuro stabilizatorių,
kurį galima įsigyti parduotuvėse, kuriose yra parduodamos originalios Briggs & Stratton
dalys.
Varikliuose, kuriuose yra naudojamas FRESH START
®
kuro bako dangtis, naudokite
Briggs & Stratton FRESH START
®
kuro stabilizatorių, kuris yra parduodamas lašinamo
koncentrato kasetėje.
Jeigu į benziną yra įpiltas kuro stabilizatorius, ji galima palikti variklyje. Prieš
sandeliavimą, užveskite variklį ir palaukite apie 2 min. kol stabilizatorius pasiskleis po
visą kuro sistemą.
Jeigu į benziną nebuvo įpiltas kuro stabilizatorius, išpilkite jįįatitinkamą talpą. Užveskite
variklį ir palaukite kol baigsis benzinas. Mes rekomenduojame įpilti kuro stabilizatoriųį
benzino saugojimo talpą, benzinas liks šviežias.
Variklio alyva
Keiskite variklio alyvą kol variklis yra šiltas. Perskaitykite skyrių Kaip pakeisti alyvą.
PASTABA: Sandeliuokite variklį horizontalioje padėtyje (normali darbinė padėtis). Jeigu
sandeluojamas variklis guli ant šono, kuro bakas turi būti tuščias o variklio šonas
kuriame yra uždegimo žvakė turi būti nukreipta į viršų. Jeigu kuro bakas nėra tuš čias ir
jeigu variklis yra padėtas bet kuria k ita puse, jį bus sunku užvesti, kadangi alyva arba
kuras pateks į oro filtrą ir/arba užlies uždegimo žvakę.
Gedimas
Reikalinga pagalba? Aplankykite BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite
1-800-233-3723 (JAV).
Specifikaci
j
a
Variklio techninė informacija
Modelis 110000
Tūris 10,69 ci (175 cc)
Cilindro skersmuo 2,583 in (65,61 mm)
Cilindro eiga 2,040 in (51,82 mm)
Alyvos talpa 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Variklio techninė informacija
Modelis 120000
Tūris 11,58 ci (190 cc)
Cilindro skersmuo 2,688 in (68,28 mm)
Cilindro eiga 2,040 in (51,82 mm)
Alyvos talpa 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Variklio techninė informacija
Modelis 140000
Tūris 13,60 ci (223 cc)
Cilindro skersmuo 2,913 in (74 mm)
Cilindro eiga 2,040 in (51,82 mm)
Alyvos talpa 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Techninė reguliavimo informacija *
Modelis 110000, 120000, 140000
Uždegimo žvakės tarpelis 0,020 in (0,51 mm)
Uždegimo žvakės užsukimo momentas 180 lb-in (20 Nm)
Oro tarpelis tarp indukcinėsritės/smagračio 0,010 - 0,014 in (0,25 - 0,36 mm)
Įsiurbimo vožtuvo laisvumas 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
Išmetimo vožtuvo laisvumas 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
* Variklio galingumas mažės 3,5% kas 1000 pėdų (300 metrų)viršjūros lygio ir 1% kas
10F(5.6 C) virš 77F(25C). Variklis veiks patenkinamai plokštumoje iki 15kampo.
Naudojimo instrukcijoje rasite saugos instrukcijas leistinam darbui nuokalnėse.
Bendro naudojimo dalys n
Atsarginė dalis Dalies numeris
Padidintos talpos oro filtras 795066, 5419
Padidintos talpos oro filtro priešfiltris 796254
Standartinis oro filtras 797301
Alyva - SAE 30 100005
Kuro priedas 5041, 5058
Rezistorinė uždegimo žvakė 692051
Uždegimo žvakėsraktas 89838, 5023
Kibirkšties testeris 19368
Kuro filtras 298090, 5018
n Mes rekomenduojame aptarnauti variklį tik pas įgaliotus Briggs & Stratton serviso
atstovus.
Not for
Reproduction