Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
46 BRIGGSandSTRATTON.COM
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Üzemanyag betöltésekor
Állítsa le a motort és hagyja legalább 2 percig hûlni, mielõtt leveszi az
üzemanyagtartály-sapkát.
Az üzemanyagtartályt szabadban vagy jól szellõzõ helyen töltse fel.
Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. A benzin tágulásának lehetõvé tételére ne
töltse az üzemanyagtartály nyakának alja föle.
Az üzemanyagot szikrától, nyílt lángtól, õrlángtól, hõtõl és más
gyújtószerkezettõl tartsa távol.
Ellenõrizze az üzemanyagvezetékeket, atankot, a sapkát és az illesztéseket
repedések vagy szivárgások szempontjából. Ha szükséges, cserélje ki
ezeket.
Ha kifolyik az üzemanyag, várjon a motor indítása elõtt, amíg elpárolog.
Motor indításakor
Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyújtógyertya, a kipufogódob, az.
üzemanyagtartály sapkája és a levegõszûrõ (ha be van szerelve) a helyén
van-e és rögzítve van-e.
Ne indítózzon, ha a gyújtógyertya nincs a helyén.
Ha a porlasztó túlfolyik, akkor állítsa a szívatót (ha be van szerelve) OPEN.
(NYITVA)/RUN (MÛKÖDÉS) állásba, a gázszabályozót (ha be van szerelve)
állítsa FAST (GYORS) állásba és indítózzon, amíg a motor be nem indul.
Berendezés mûködésekor
Ne döntse meg annyira a motort vagy a berendezést, hogy az üzemanyag
kilöttyenését okozza.
A motort ne a porlasztó szívatásával állítsa le.
Soha ne indítsa úgy a motort, hogy ki van szerelve a levegõszûrõ szerelvény
(ha be van szerelve) vagy a levegõszûrõ (ha be van szerelve).
Olajcsere esetén
Ha az olajat a felsõ olajbetöltõ csövön keresztül engedi le, akkor az
üzemanyagtartálynak üresnek kell lenni e, ellenkezõ esetben kifolyhat az
üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz.
Az egység megdöntése karbantartáshoz
Ha olyan karbantartást végez, mely az egység megdöntését igényli, akkor az
üzemanyagtartálynak üresnek kell lennie ellenkezõ esetben kifolyhat az
üzemanyag és tüzet vagy robbanást okoz.
Berendezés szállításakor
ÜRES üzemanyagtartállyal vagy KI állásban lévõ elzárószeleppel szállítsa.
Üzemanyag vagy olyan berendezés tárolása, amelynek üzemanyagtartályában
üzemanyag van.
Kazánoktól, tûzhelyektõl, vízmelegítõtõl vagy más olyan berendezésektõl távol
helyezze el, amelyek gyújtólánggal vagy gyújtószerkezettel vannak ellátva távol
tárolja, mivel ezek meggyújthatják az üzemanyag kipárolgást.
A motor indítása szikrázást okoz.
A szikrázás gyúlékony gázok közelében azok meggyulladását
eredményezheti.
Ennek robbanás és tûz lehet az eredménye.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a környezetben földgáz vagy cseppfolyósított petróleum-alapú gáz szivárgás
történik, akkor ne indítsa el a motort.
Ne alkalmazzon nyomás alatt lévõ hidegindítókat, mert a gõzök gyúlékonyak.
A járó motorok hõt termelnek. A motor alkatrészek, különösképpen a
kipufogódob rendkívül felforrósodnak.
Ha hozzáérnek, komoly égési sérülések keletkezhetnek.
A gyúlékony hulladék, pl. lomb, fû, cserje stb. meggyulladhatnak.
FIGYELMEZTETÉS
Hagyja lehûlni a kipufogódobot, a motorhengert és a bordákat, mielõtt hozzáér.
Az összegyûlt hulladékot távolíts a el a hangtompító környékérõl és a henger
környezetébõl.
A Kaliforniai közösségi erõforrás törvény 4442. szakasza megsértésének
számít, ha erdõvel, bokrokkal vagy gyeppel borított földterületen a motort úgy
használják vagy mûködtetik, hogy kipufogórendszer nincs ténylegesen
üzemképes állapotban lévõ, a 4442 szakaszban meghatározott, szikrafogóval
felszerelve. Más államok vagy a szövetségi törvényei hasonló törvényeket
tartalmazhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyártóval, kiskereskedõvel vagy
viszonteladóval e motor kipufogórendszeréhez meghatározott szikrafogó
beszerzése érdekében.
MÉRGEZÕ GÁZ VESZÉLYE. Szénmonoxidot, egy olyan mérgezõ gázt
tartalmaz a kipufogógáz, mely percek alatt képes ölni. NEM érzékelhetõ
szaglással vagy más érzékszervvel. Attól, hogy nem érzi a kipufogógáz
szagát, még ki lehet téve a szénmonoxid gáz által elõidézett
veszélynek. Ha hányingert, szédülést vagy gyengeséget kezd érezni e
termék használata során, akkor állítsa le, és AZONNAL menjen szabad
levegõre. Forduljon orvoshoz. Elõfordulhat, hogy szénmonoxid
mérgezése van.
FIGYELMEZTETÉS
KIZÁRÓLAG ablakoktól, ajtóktól és szellõzõnyílásoktól távol, a szabadban
mûködtesse e terméket, hogy csökkentse a szénmonoxid gáz felgyülemlésébõl
és esetlegesen emberi tartózkodásra szolgáló hely felé áramlásából származó
veszélyt.
A gyártó utasításainak megfelelõen végezze az elemes mûködtetésû vagy
hálózati táplálású szénmonoxid riasztó beszerelését. A füstérzékelõk nem
érzékelik a szénmonoxid gázt.
NE mûködtesse e terméket lakásokban, garázsokban, alagsorokban,
kúszóterekben, fészerekben, vagy más részben zárt helyeken még akkor sem,
ha a szellõztetéshez ventilátorokat használ vagy kinyitja az ajtókat és ablakokat.
Gyorsan felgyülemlik a szénmonoxid az ilyen helyeken, és még a termék
kikapcsolása után is órákig megmarad.
MINDIG a hátszél irányába ill. úgy fordítsa e terméket, hogy ne áramoljon
emberi tartózkodásra szolgáló hely felé a kipufogógáz.
A berántózsinór gyors visszahúzása (visszarúgás) a kezét és a karját
gyorsabban húzza a motor felé, mint ahogy azt engedni tudja.
Csonttörés, roncsolás, rándulás vagy ficam lehet az eredménye.
FIGYELMEZTETÉS
A motor indításakor lassan húzza a berántózsinórt, amíg ellenállást nem érez,
majd a visszarúgás elkerülésére gyorsan rántsa meg.
A motor indítása elõtt távolítson el minden külsõ berendezést/motorterhelést.
A berendezés közvetlenül rákapcsolt alkatrészeit, mint lapátokat, járókerekeket,
ékszíjtárcsákat, lánckerekeket, stb. biztonságosan rögzíteni kell.
A forgó alkatrészek érintkezésbe kerülhetnek a kézzel, lábbal, hajjal,
ruházattal és más, a testen viselt tárgyakkal, vagy beleakadhatnak
azokba.
Ennek balesetbõl eredõ amputáció vagy súlyos bõrsérülés lehet az
eredménye.
FIGYELMEZTETÉS
A berendezés mûködtetésekor a védõberendezéseknek a helyükön kell lenniük.
Forgó alkatrészektõl tartsa távol kezeit és lábait.
A hosszú hajat kösse fel, és vegye le az ékszereket.
Ne viseljen ruhát, lógó húzózsinórokat, vagy olyan ruhadarabokat, amelyeket
a gép elkaphat.
Véletlen szikraképzõdés tüzet vagy áramütést okozhat.
A véletlen indítás balesetbõl eredõ amputációt vagy zúzott sebeket
okozhat.
Tûzveszély
FIGYELMEZTETÉS
Beállítások vagy javítások végzése elõtt:
Bontsa a gyújtógyertya vezetékének csatlakozását, és tartsa távol a
gyújtógyertyától.
Bontsa az akkumulátor csatlakozását a negatív pólusnál (csak elektromos
indítással rendelkezõ motorok esetében.)
Csak megfelelõ szerszámokat használjon.
Ne piszkálja a szabályozó rugót, összekötéseket vagy más alkatrészeket a
motor sebességének növelése érdekében.
Ugyanolyan kivitelûnek kell a pótalkatrészeknek lenniük, és ugyanarra a helyre
kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket. Lehet, hogy más
alkatrészek nem teljesítenek olyan jól, károsodhat az egység és sérülés lehet az
eredménye.
Ne üsse meg a lendkereket kalapáccsal v agy egyéb kemény tárggyal, mivel a
lendkerék késõbb mûködés közben összetörhet.
Gyújtás ellenõrzésekor:
Jóváhagyott gyújtógyertya tesztert használjon.
Ne ellenõrizze a gyújtást, amikor a gyújtógyertya nincs a helyén.
Not for
Reproduction