Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
47
hu
Funkciók és kezelõszervek
Hasonlítsa össze az ábrát
1
a motorjával, hogy megismerkedjen a különbözõ
funkciók és kezelõszervek elhelyezésével.
A. Motorszám
Modell Típus Kódszám
B. Gyújtógyertya
C. Üzemanyagtartály és sapka
D. Légszûrõ
E. Berántózsinór fogantyúja (külön rendelhetõ)
F. Olajszintjelzõ pálca
G. Olajleeresztõ csavar
H. Kipufogódob
Kipufogódob védõrácsa (külön rendelhetõ)
Szikrafogó (külön rendelhetõ)
I. Szivató (külön rendelhetõ)
J. Gázszabályozó (külön rendelhetõ)
K. Elzáró csap (külön rendelhetõ)
L. Üzemanyagszûrõ (külön rendelhetõ)
M. Ujjvédõ
N. Olajszûrõ (külön rendelhetõ)
O. Elektromos önindító (külön rendelhetõ)
P. Leállító kapcsoló (külön rendelhetõ)
Mûködés
Olajtérfogat (lásd a Mûszaki jellemzõk címû részt)
Ajánlott olajminõségek
A legjobb teljesítmény elérésére ajánljuk a Briggs & Stratton jótállási bizonylattal
rendelkezõ olajakat. Más jó minõségû detergenstartalmú kenõolajak akkor
használhatóak, ha teljesítményszint besorolásuk SF, SG, SH, SJ vagy nagyobb. Ne
használjon adalékokat.
A környezeti hõmérséklet határozza meg a motor számára a megfelelõ olaj viszkozitást.
A f eltételezett külsõ hõmérsékleti tartománynak leginkább megfelelõ viszkozitás
kiválasztására használja a diagramot.
SAE 30
10W-30
Szintetikus 5W-30
5W-30
°F °C
* 40°F(4°C) alatt az SAE 30 használata nehéz indítást okoz.
** 80°F(27°C) felett a 10W-30 használata megnövekedett olajfogyasztást okoz.
Gyakrabban ellenõrizze az olajszintet.
Az olaj ellenõrzése/betöltése -ábra
2
Olaj betöltése és ellenõrzése elõtt
Állítsa v ízszintes helyzetbe a motort.
Az olajbetöltõ területet tisztítsa meg a portól.
1. Vegye ki az olajszintjelzõ pálcát (G), és tiszta kendõvel törölje le (2 ábra).
2. Tegye be, és rögzítse az olajszintjelzõ pálcát.
3. Vegye ki az olajszintjelzõ pálcát, és ellenõrizze az olajszintet. Az olajszintjelzõ pálca
tele jelzésének (J) a tetején kell lennie.
4. Ha alacsony, akkor lassan öntse az olajat a motor olajbetöltõ nyílásába (H). Ne
töltse túl. Az olaj betöltése után várjon egy percig, majd ellenõrizze az olajszintet.
5. Tegye vissza, és húzza meg az olajszintjelzõ pálcát.
Alacsony olajszintet figyelõ védõrendszer (ha be van szerelve)
Egyes motorok alacsony olajszint érzékelõkkel vannak ellátva. Ha alacsony az olajszint,
akkor az érzékelõ bekapcsolja a figyelmeztetõ lámpát, és leállítja a motort. Állítsa le a
motort, és a motor újraindítása elõtt a következõ lépéseket végezze el.
Ellenõrizze, hogy szintben van-e a motor.
Ellenõrizze az olajszintet. Lásd az Olaj ellenõrzése/betöltése címû rész.
Ha alacsony az olajszint, akkor végezze el a megfelelõ mennyiségû olaj utántöltését.
Indítsa be a motort, és ellenõrizze, hogy nem világít-e a figyelmezetõ lámpa (ha be
van szerelve).
Ha nem alacsony az olajszint, akkor ne indítsa be a motort. Az olajellátás probléma
kijavítására forduljon egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizállomáshoz.
Ajánlott üzemanyag-minõségek
Az üzemanyagnak meg kell felelni e követelményeknek:
Tiszta, friss, ólommentes benzin.
Minimális 87 oktánszám/87 AKI (91 RON). Nagy magasságban való mûködtetésnél,
lásd alább.
Maximum 10% etanol (gazohol) vagy maximum 15% MTBE
(metil-tercier-butil-éter) tartalom elfogadható.
FIGYELEM: Ne használjon jóváhagyással nem rendelkezõ benzinfajtákat, mint E15 és
E85. Ne keverjen olajat a benzinbe, illetve ne módosítsa a motort, hogy más
üzemanyagokkal mûködjön. Olyan károkat okoz a jóvá nem hagyott üzemanyagok
használata, melyekre nem terjed ki a garancia.
Az üzemanyag-ellátó rendszer kátránylerakódás elleni védelmére keverjen üzemanyag
stabilizátor adalékot az üzemanyagba. Lásd Tárolás. Nem minden üzemanyag
egyforma. Ha teljesítményproblémák jelentkeznek, akkor cseréljen
üzemanyag-forgalmazót vagy cseréljen márkát. Ez a motorbenzinnel történõ mûködésre
lett tanúsítva. A károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszer EM (Motoron eszközölt
módosítások).
Nagy magasságban történõ használat
5 000 láb (1 524 méter) feletti magasságokban, minimum 85-ös oktánszámú/85 AKI (89
RON) benzin használható. Hogy megfelelõ kibocsátású maradjon nagy magasságú
beállítás szükséges. E beállítás nélküli mûködtetés teljesítmény csökkenést,
megnövekedett üzemanyag-fogyasztást és megnövekedett károsanyag-kibocsátást
okoz. Nagy magasságú beállításra vonatkozó információkért keressen meg egy Briggs &
Stratton márkakereskedõt.
A nagy magassági készlettel való mûködtetés 2 500 láb (762 méter) alatt nem ajánlott.
Üzemanyag betöltése - ábra
3
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Üzemanyag betöltésekor
Állítsa le a motort és hagyja legalább 2 percig hûlni, mielõtt leveszi az
üzemanyagtartály-sapkát.
Az üzemanyagtartályt szabadban vagy jól szellõzõ helyen töltse fel.
Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. A benzin tágulásának lehetõvé tételére ne
töltse az üzemanyagtartály nyakának alja föle.
Az üzemanyagot szikrától, nyílt lángtól, õrlángtól, hõtõl és más
gyújtószerkezettõl tartsa távol.
Ellenõrizze az üzemanyagvezetékeket, atankot, a sapkát és az illesztéseket
repedések vagy szivárgások szempontjából. Ha szükséges, cserélje ki
ezeket.
Ha kifolyik az üzemanyag, várjon a motor indítása elõtt, amíg elpárolog.
1. A szennyezõdéstõl és nyesedéktõl tisztítsa meg az üzemanyagtartály-sapka
környékét. Vegye le az üzemanyagtartály-sapkát (A, 3 ábra).
2. Töltse fel benzinnel az üzemanyagtartályt (B). A benzin tágulásának lehetõvé
tételére ne töltse az üzemanyagtartály nyakának alja föle (C).
3. Tegye vissza az üzemanyagtartály-sapkát.
A motor elindítása
A berántózsinór gyors visszahúzása (visszarúgás) a kezét és a karját
gyorsabban húzza a motor felé, mint ahogy azt engedni tudja.
Csonttörés, roncsolás, rándulás vagy ficam lehet az eredménye.
FIGYELMEZTETÉS
A motor indításakor lassan húzza a berántózsinórt, amíg ellenállást nem érez,
majd a visszarúgás elkerülésére gyorsan rántsa meg.
Not for
Reproduction