Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
57
lt
Apta
r
navimas
PASTABA: Jeigu Jus aptarnaujate v ariklį, gulinti ant šono, kuro bakas turi būti tuščias,
o variklio šonas kuriame yra uždegimo žvakė turi būti nukreipta į viršų. Jeigu kuro
bakas nėra tuš čias ir jeigu variklis yra padėtas bet kuria kita puse, jį bus sunku užvesti,
kadangi alyva arba kuras pateks į oro filtrą ir/arba užlies uždegimo žvakę.
DĖMESIO: Atlikinėdami aptarnavimą,kaiįranga turi būti apversta,
įsitikinkite kad kuro bakas yra tuščias, nes gali išsilieti kuras ir įvykti gaisras arba
sprogimas.
Mes rekomenduojame jums naudotis įgalioto Briggs & Stratton serviso atstovo
paslaugomis variklio remontui ir dalims įsigyti.
PASTABA: Kad variklis gerai veiktų, visos jo dalys turi būti savo vietoje.
Išmetimo sistemos kontrolė
Išmetimo sistemos aptarnavimas, pakeitimas arba remontas gali būti atliktas bet
kuriame variklių aptarnavimo centre. Tačiau, norėdami aptarnavimą gauti nemokamai,
pagal Briggs & Stratton garantij ą, išmetimo sistemą turite kreiptis įįgaliotą atstovą.
Perskaitykite Išmetimo sistemos garantiją.
Netyčia atsiradusi kibirkštis gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
Atsitiktinis variklio paleidimas gali jus sunkiai traumuoti.
Ugnies pavojus
DĖMESIO
Prieš variklio reguliavimą ir taisymą:
Atjunkite uždegimo žvak ėslaidą ir laikykite jį toliau nuo uždegimo žvakės.
Atjunkite akumuliatorių (varikliuose su elektriniu užvedimu).
Naudokite tik specialius įrankius.
Nelieskite reguliatoriaus spyruoklėsarbakitų variklio dalių, galinčių paveikti
variklio greitį.
Atsarginės dalys turi būti vienodos ir sumontuotos toje pačioje vietoje kur buvo
sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti įrangą,
pabloginti jos veikimą, traumoti Jus.
Nedaužykite smagračio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyrėti.
Kibirkšties tikrinimas:
Naudokite patvirtintą žvakėstesterį.
Netikrinkite kibirkšties esant išsuktai uždegimo žvakei.
Aptarnavimo lentelė
Pirmosios 5 valandos
Pakeiskite alyvą
Kas 8 valandas arba kasdien
Tikrinkite alyvos lygį
Valykite purvą aplink duslintuv ą ir valdymo elementus.
Valykite smagračio apsaugą (jeigu tokia yra)
Kas 50 valandų arba kasmet
Valykite oro filtrą *
Valykite priešfiltrį (jeigu toks yra) *
Keiskite variklio alyvą
Pakeiskite alyvos filtrą (jeigu toks yra)
Tikrinkite duslintuvą ir kibirkšties gaudiklį
Kas 200 valandų arba kasmet
Keiskite oro filtrą *
Keiskite priešfiltrį (jeigu toks yra) *
Kasmet
Keiskite uždegimo žvakę
Valykite variklio aušinimo sistema *
Išvalykite/Pakeiskite kuro filtrą (jeigu toks yra)
Tikrinkite vožtuvų tarpelius **
* Jeigu variklis yra naudojamas dulk ėtoje aplinkoje, valykite dažniau.
** Nebūtina jeigu variklis veikia gerai.
Karbiuratoriaus ir variklio greičio reguliavimas
Niekada nereguliuokite karbiuratoriaus arba variklio greičio. Karbiuratorius yra
sureguliuotas gamykloje efektyviausiam naudojimui. Nelieskite reguliatoriaus spyruoklių,
jungčių arba kitų dalių tam, kad pakeisti variklio greitį. Jeigu yra reikalingas bet koks
reguliavimas, susisiekite su oficialiu Briggs & Stratton serviso atstovu.
PASTABA: Įrangos gamintojas nustato variklio maksimalų greitį pagal įrangą kuriame jis
yra sumontuotas. Neviršykite šio greičio. Jeigu Jūs nesate tikri koks yra įrangos
maksimalus greitis arba koks variklio greitis yra nustatytas gamykloje, susisiekite su
oficialiu Briggs & Stratton serviso atstovu. Tam kad įranga veiktų saugiai ir teisingai,
variklio greitis t uri būti reguliuojamas tik kvalifikuotu serviso specialistu.
Kaip pakeisti uždegimo žvakę - Pav.
7
Patikrinkite uždegimo žvakės tarpelį (A, Pav. 7) su matuokliu (B). Jeigu yra reikalinga,
sureguliuokite oro tarpelį. Įdėkite ir priveržkite uždegimo žvakę atitinkamą jėga. Ieškokite
oro tarpelio ir sukimo momento duomenų skyriuje Techninė informacija.
Pastaba: Kai kuriose vietovėse vietiniai įstatymai reikalauja naudoti specialias uždegimo
žvakes su varžomis, kurios slopina uždegimo signalus. Jeigu jūsų variklyje yra tokios
žvakės, naudokite t okias pačias žvakes ir keitimui.
Apžiūrėkite duslintuvą ir kibirkščių gaudiklį - Pav.
8
Veikiantys varikliai skleidžia šilumą. Variklio dalys, ypač duslintuvas,
labai įkaista.
Neatsargiai prisilietę, galite nudegti.
Susikaupusios lengvai užsiliepsnojančios medžiagos, tokios kaip
lapai, žolė ir t.t. gali užsidegti.
DĖMESIO
Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvėsti prieš jas liesdami.
Išvalykite žolę aplink duslintuvą ir cilindrą.
Naudojimasis varikliu miške, krumuose arba vėjoje be kibirkšties gaudiklio
išmetimo sistemoje yra Kalifornijos vasltijos viešujų išteklių kodekso, 4442
skyriaus pažeidimas. Kitose valstijose gali galioti panašus įstatymai. Jus galite
įsigyti kibirkšties gaudiklį, pritaikytą Jūsų išmetimo sistemai, pas originalios
įrangos gamintoją, pardavėją arba atstovą.
Pašalinkite susikaupus į purvą nuo duslintuvo ir aplink cilindrą. Įsitikinkite, kad ant
duslintuvo (A,Pav.8)nėra plyšių, rudžių ir jis nėra pažeistas. Nuimkite kibirkščių gaudiklį
(B), jeigu toks y ra, ir įsitikinkite, kad jis nėra pažeistas arba užterštas. Jeigu radote
pažeidimus, pakeiskite detales prieš įrangos naudojimą.
DĖMESIO: Atsarginės dalys turi būti vienodos ir sumontuotos toje pačioje
vietoje kur buvo sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti
įrangą, pabloginti jos veikimą, traumoti Jus.
Kaip pakeisti alyvą - Pav.
2 9 10 11
DĖMESIO
Kuras ir jo garai yra labai degūs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba užmušti.
Jeigu Jus išpilate alyvą per alyvos įpylimo vamzdelį, kuro bakas turi būti tuščias,
nes kuras gali išsilieti ir sukelti gaisrą arba sprogimą.
Naudota alyva yra pavojingas produktas. Elkitės su ja atsargiai. Neutilizuokite kartu su
kitomis namųūkio atliekomis.Teiraukitėsjūsų vietinės valdžios, aptarnavimo centro arba
serviso atstovo, kur galima utilizuoti/panaudotą alyvą.
Alyvos išpylimas
Alyvą galima išpilti per apatinę išpylimo angą arba per alyvos įpylimo vamzdelį.
1. Kol variklis yra šiltas, atjunkite uždegimo žvakėslaidą (A) ir laikykite jį toliau nuo
uždegimo žvakės(Pav.9).
2. Išsukite alyvos išpylimo kamštį (B, Pav. 10). Išpilkite alyvąįatitinkamą talpą.
Pastaba: Jūsų variklyje gali būti bet kuris iš pavaizduotų kamščių.
3. Kai išpilsite visą alyvą, užsukite kamštį.
4. Jeigu pilate alyvą per viršutinįįpylimo vamzdelį (C), variklio pusė,(D) kurioje yra
uždegimo žvakė,turibūti nukreipta į viršų (Pav. 11). Išpilkite alyvąįatitinkamą talpą.
DĖMESIO: Jeigu Jus išpilate alyvą per alyvos įpylimo vamzdelį,kuro
bakas turi būti tuščias, nes kuras gali išsilieti ir sukelti gaisrą arba sprogimą.
Užveskite variklį ir palaukite kol baigsis benzinas.
Not for
Reproduction