Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
83
ro
Depozitare
AVERTISMENT
Combustibilul ºi vaporii sãi sunt foarte inflamabili ºi explozivi.
Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.
Atunci când depozitaþi combustibil sau echipamentul cu combustibil în
rezervor
Depozitaþi-le la distanþã de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care
au flacãrã de veghe sau altã sursã de aprindere, deoarece acestea ar putea
aprinde vaporii de combustibil.
Sistemul de alimentare cu combustibil
Combustibilul se poate învechi în cazul în care este depozitat mai mult de 30 de zile.
Învechirea combustibilului provoacã formarea de depozite de acizi ºi reziduuri în
sistemul de alimentare cu combustibil sau în componentele esenþiale ale carburatorului.
Pentru a pãstra combustibilul proaspãt, utilizaþi stabilizatorul de combustibil Briggs &
Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, disponibil în toate punctele
de comercializare a pieselor de schimb originale.
În cazul motoarelor dotate cu un buºon de rezervor FRESH START
®
, folosiþi Briggs &
Stratton FRESH START
®
, disponibil într-un cartuº de concentrat cu picurãtor.
Dacã aþi adãugat aditiv de stabilizare conform instrucþiunilor, nu este necesarã scoaterea
benzinei din motor. Lãsaþi motorul sã funcþioneze timp de 2 minute înainte de depozitare
pentru ca aditivul de stabilizare sã circule în sistemul de alimentare cu combustibil.
Dacã benzina din motor nu a fost tratatã cu un stabilizator de combustibil, trebuie scursã
într-un recipient adecvat. Lãsaþi motorul sã funcþioneze pânã ce se opreºte din cauza
lipsei de combustibil. Pentru menþinerea prospeþimii, se recomandã utilizarea unui
stabilizator de combustibil în recipientul de stocare.
Ulei de motor
Schimbaþi uleiul cât timp motorul este cald. Vezi secþiunea Schimbarea uleiului.
NOTIFICARE: Depozitaþi motorul în poz iþie orizontalã (poziþia normalã de funcþionare).
Dacã motorul este depozitat în poziþie înclinatã, rezervorul de combustibil trebuiesãfie
gol, iar latura cu bujia trebuie sã fie orientatã în sus. Dacã rezervorul de combustibil
nu este gol ºi motorul este înclinat în orice altã direcþie, motorul va porni cu dificultate din
cauza contaminãrii filtrului de aer ºi/sau bujiei cu combustibil sau ulei.
Cãutarea defecþiunilor
Aveþi nevoie de asistenþã? Accesaþi BRIGGSandSTRATTON.COM sau sunaþi la
1-800-233-3723 (în SUA).
Specifica
þ
ii
Specificaþiile motorului
Model 110000
Capacitate cilindricã 10,69 ic (175 cc)
Alezaj 2,583 in (65,61 mm)
Cursã 2,040 in (51,82 mm)
Capacitate ulei 18 -- 20 oz (0,54 -- 0,59 L)
Specificaþiile motorului
Model 120000
Capacitate cilindricã 11,58 ic (190 cc)
Alezaj 2,688 in (68,28 mm)
Cursã 2,040 in (51,82 mm)
Capacitate ulei 18 -- 20 oz (0,54 -- 0,59 L)
Specificaþiile motorului
Model 140000
Capacitate cilindricã 13,60 ic (223 cc)
Alezaj 2,913 in (74 mm)
Cursã 2,040 in (51,82 mm)
Capacitate ulei 18 -- 20 oz (0,54 -- 0,59 L)
Specificaþii de reglare *
Model 110000, 120000, 140000
Distanþã electrozi bujie 0,020 in (0,51 mm)
Cuplu bujie 180 lb-in (20 Nm)
Distanþã electrozi rotor 0,010 - 0,014 in (0,25 - 0,36 mm)
Joc supapã de admisie 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
Joc supapã de evacuare 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
* Puterea motorului va scãdea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 de metri)
deasupra nivelului mãrii º i cu 1% la fiecare 10 F(5,6 C) peste 77 F(25 C). Motorul va
funcþiona corect la un unghi de pânã la 15. Consultaþi manualul de utilizare al
echipamentului pentru limitãrile de siguranþã privind utilizarea în pantã.
Componente ce necesitã service frecvent n
Componentã service Piesa numãrul
Filtru de aer de mare capacitate 795066, 5419
Prefiltru filtru de aer de mare capacitate 796254
Filtru de aer standard 797301
Ulei — SAE 30 100005
Aditiv pentru combustibil 5041, 5058
Bujie cu rezistor 692051
Cheie pentru bujii 89838, 5023
Tester de bujii 19368
Filtru pentru combustibil 298090, 5018
n Vã recomandãm sã apelaþi la un agent autorizat Briggs & Stratton pentru toate
operaþiile de întreþinere ºi reparare a motorului ºi a pieselor.
Not for
Reproduction