Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
48 BRIGGSandSTRATTON.COM
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
Motor indításakor
Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyújtógyertya, a kipufogódob, az.
üzemanyagtartály sapkája és a levegõszûrõ (ha be van szerelve) a helyén
van-e és rögzítve van-e.
Ne indítózzon, ha a gyújtógyertya nincs a helyén.
Ha a porlasztó túlfolyik, akkor állítsa a szívatót (ha be van szerelve) OPEN.
(NYITVA)/RUN (MÛKÖDÉS) állásba, a gázszabályozót (ha be van szerelve)
állítsa FAST (GYORS) állásba és indítózzon, amíg a motor be nem indul.
MÉRGEZÕ GÁZ VESZÉLYE. Szénmonoxidot, egy olyan mérgezõ gázt
tartalmaz a kipufogógáz, mely percek alatt képes ölni. NEM érzékelhetõ
szaglással vagy más érzékszervvel. Attól, hogy nem érzi a kipufogógáz
szagát, még ki lehet téve a szénmonoxid gáz által elõidézett
veszélynek. Ha hányingert, szédülést vagy gyengeséget kezd érezni e
termék használata során, akkor állítsa le, és AZONNAL menjen szabad
levegõre. Forduljon orvoshoz. Elõfordulhat, hogy szénmonoxid
mérgezése van.
FIGYELMEZTETÉS
KIZÁRÓLAG ablakoktól, ajtóktól és szellõzõnyílásoktól távol, a szabadban
mûködtesse e terméket, hogy csökkentse a szénmonoxid gáz felgyülemlésébõl
és esetlegesen emberi tartózkodásra szolgáló hely felé áramlásából származó
veszélyt.
A gyártó utasításainak megfelelõen végezze az elemes mûködtetésû vagy
hálózati táplálású szénmonoxid riasztó beszerelését. A füstérzékelõk nem
érzékelik a szénmonoxid gázt.
NE mûködtesse e terméket lakásokban, garázsokban, alagsorokban,
kúszóterekben, fészerekben, vagy más részben zárt helyeken még akkor sem,
ha a szellõztetéshez ventilátorokat használ vagy kinyitja az ajtókat és ablakokat.
Gyorsan felgyülemlik a szénmonoxid az ilyen helyeken, és még a termék
kikapcsolása után is órákig megmarad.
MINDIG a hátszél irányába ill. úgy fordítsa e terméket, hogy ne áramoljon
emberi tartózkodásra szolgáló hely felé a kipufogógáz.
MEGJEGYZÉS: Ezt a motort a Briggs & Stratton olaj nélkül szállítja. A motor indítása
elõtt, ezen útmutató útmutatásai szerint töltsön be olajat. Ha olaj nélkül indítja el a
motort, akkor a motor javíthatatlanul károsodást szenved, és nem esik a garancia
hatálya alá.
Az indítórendszer meghatározása
A motor indítása elõtt meg kell határoznia a motorjában lévõ indítórendszer típusát.
Motorjában a következõ típusok egyike van.
ReadyStart
®
rendszer: Ez a funkció egy hõmérséklet által vezérelt automatikus
szívató. Nem rendelkezik kézi szívatóval vagy indító befecskendezõ szivattyúval.
Szívatós rendszer: Alacsony hõmérsékleten egy szívató gombot kell használni a
motor indításához. Egyes modellek külön szívatókarral rendelkeznek, míg mások
szívató/gázszabályozó kombinált karral. Ez a típus nem rendelkezik indító
befecskendezõ szivattyúval.
A motorja indításához, kövesse az indítási rendszerének megfelelõ útmutatásokat.
Megjegyzés: Egyes motorok és berendezésektávvezérlõvel vannak ellátva. A távvezérlõ
helyének és mûködésének ismertetését a berendezés útmutatójában találja meg.
ReadyStart
®
rendszer - ábra
4 5 6
1. Ellenõrizze az olajszintet. Lásd Olaj ellenõrzése/betöltése címû részeket.
2. Ellenõrizze a berendezés hajtásszabályozóit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.
3. Fordítsa az üzemanyag-elzáró csapot ( A), ha be van szerelve, a be
helyzetbe
(4 ábra).
4. A gázszabályozót (B), ha be van szerelve, mozgassa a gyors
helyzetbe. A
motort a gázszabályozó gyors
helyzetbe állításával mûködtesse.
5. Nyomja a leállító kapcsolót (G), ha be van szerelve, a (4, 5 ábra) állásba.
6. Ha a termék rendelkezik motor leállító karral (C), akkor a motorleállító kart tartsa a
kar (6 ábra) ellenében.
7. Rugóerõs indító: Erõsen tartsa a berántózsinór fogantyúját (D). Lassan addig
húzza a berántózsinór fogantyúját, amíg ellenállást nem érez, majd hirtelen rántsa
meg (4 ábra).
Megjegyzés: Ha a motor több kísérlet után sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesült
Államokban) telefonszámot hívja.
FIGYELMEZTETÉS: A berántózsinór gyors visszahúzása
(visszarúgás) a kezét és a karját gyorsabban húzza a motor felé, mint ahogy azt
engedni tudja. Törött csontok, törések, roncsolások vagy ficamok a következményei.
A motor indításakor lassan húzza meg a zsinórt addig, amíg ellenállást nem érez,
majd gyorsan rántsa meg, hogy elkerülje a visszarúgást.
8. Elektromos indítás: Fordítsa az elektromos indítókulcsot (F) a be /start
állásba.
Megjegyzés: Ha a motor több kísérlet után sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesült
Államokban) telefonszámot hívja.
MEGJEGYZÉS: Az önindító élettartamának növelésére rövid indítási ciklusokat
használjon (maximum öt másodperc). Két indítási ciklus között várjon egy percet.
Szívatórendszer - ábra
4 6
1. Ellenõrizze az olajszintet. Lásd Olaj ellenõrzése/betöltése címû részeket.
2. Fordítsa az üzemanyag-elzáró csapot ( A), ha be van szerelve, a be
helyzetbe
(4 ábra).
3. A gázszabályozót (B), ha be van szerelve, mozgassa a gyors
helyzetbe. A
motort a gázszabályozó gyors
helyzetbe állításával mûködtesse.
4. Mozgassa a szívatókart (E) a szívatás
helyzetbe.
Megjegyzés: Meleg motor újraindítása esetén a szívató használata általában
felesleges.
5. Nyomja a leállító kapcsolót (G), ha be van szerelve, a állásba.
6. Ha a termék rendelkezik motor leállító karral (C), akkor a motorleállító kart tartsa a
kar (6 ábra) ellenében.
7. Rugóerõs indító: Erõsen tartsa a berántózsinór fogantyúját (D). Lassan addig
húzza a berántózsinór fogantyúját, amíg ellenállást nem érez, majd hirtelen rántsa
meg (4 ábra).
Megjegyzés: Ha a motor több kísérlet után sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesült
Államokban) telefonszámot hívja.
FIGYELMEZTETÉS: A berántózsinór gyors visszahúzása
(visszarúgás) a kezét és a karját gyorsabban húzza a motor felé, mint ahogy azt
engedni tudja. Törött csontok, törések, roncsolások vagy ficamok a következményei.
A motor indításakor lassan húzza meg a zsinórt addig, amíg ellenállást nem érez,
majd gyorsan rántsa meg, hogy elkerülje a visszarúgást.
8. Elektromos indítás: Fordítsa az elektromos indítókulcsot (F)abe/start
állásba.
Megjegyzés: Ha a motor több kísérlet után sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesült
Államokban) telefonszámot hívja.
MEGJEGYZÉS: Az önindító élettartamának növelésére rövid indítási ciklusokat
használjon (maximum öt másodperc). Két indítási ciklus között várjon egy percet.
9. Amikor a motor felmelegedett állítsa a szívatókart (E)amûködés
állásba (4
ábra).
A motor leállítása - ábra
4 5 6
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gõzei rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes
anyagok.
A tûz vagy a robbanás komoly égési sérüléseket vagy halált okozhat.
A motort ne a porlasztó szívatásával állítsa le.
1. Engedje el a motorleállító kart (F, 6 ábra)
vagy
Gázszabályozóval rendelkezõ motor: A gázszabályozót (B, 4, 5 ábra) mozgassa a
leállítás
helyzetbe
vagy
Motorleállító kapcsolóval rendelkezõ motor: A leállító kapcsolót (G, 4, 5 ábra)
nyomja a ki helyzetbe
vagy
Elektromos indítással rendelkezõ motor: Az elektromos indítókulcsot fordítsa
ki/állj
helyzetbe. Vegye k i a kulcsot, és tegye biztonságos helyre, ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá.
2. Külön beszerezhetõ üzemanyag-elzáró csappal rendelkezõ motor: Miután leállt
a motor az üzemanyag-elzáró csapot (A, 4 ábra) fordítsa zárt
helyzetbe.
Not for
Reproduction