Briggs & Stratton 775 Outboard Motor User Manual


 
67
lv
Specifikāci
j
as
Dzinēja specifikācijas
Modelis 110000
Darba tilpums 10,69 ci (175 cm
3
)
Cilindra diametrs 2,583 in (65,61 mm)
Virzuļagājiens 2,040 in (51,82 mm)
Eļļas ietilpība 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Dzinēja specifikācijas
Modelis 120000
Darba tilpums 11,58 ci (190 cm
3
)
Cilindra diametrs 2,688 in (68,28 mm)
Virzuļagājiens 2,040 in (51,82 mm)
Eļļas ietilpība 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Dzinēja specifikācijas
Modelis 140000
Darba tilpums 13,60 ci (223 cm
3
)
Cilindra diametrs 2,913 in (74 mm)
Virzuļagājiens 2,040 in (51,82 mm)
Eļļas ietilpība 18 -- 20 oz ( 0,54 -- 0,59 L)
Noregulēšanas specifikācijas *
Modelis 110000, 120000, 140000
Aizdedzes sveces sprauga 0,020 in (0,51 mm)
Aizdedzes sveces pievilkšanas moments 180 lb-in (20 Nm)
Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga 0,010 - 0,014 in (0,25 - 0,36 mm)
Ieplūdes vārsta atstarpe 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
Izplūdes vārsta atstarpe 0,004 - 0,008 in (0,10 - 0,20 mm)
* Dzinēja jauda samazināsies par 3,5% uz katrām 1 000 pēdām (300 metriem) virs jūras
līmeņa un par 1% uz katru 10F(5,6C) virs 77 F(25 C). Šis dzinējs darbosies
apmierinoši pie leņķalīdz 15.Meklējiet iekārtas operatora rokasgrāmatā droša darba
pieļaujamās robežas uz slīpumiem.
Vispārīga pielietojuma apkopes daļas n
Apkopes daļa Daļas numurs
Liela apjoma gaisa filtrs 795066, 5419
Liela apjoma gaisa filtra iepriekšējais tīrītājs 796254
Standarta gaisa filtrs 797301
Eļļa - SAE 30 100005
Degvielas piedeva 5041, 5058
Rezistora aizdedzes svece 692051
Aizdedzes sveces atslēga 89838, 5023
Dzirksteles testeris 19368
Degvielas filtrs 298090, 5018
n Mēs iesakāmjumsvērsties pie jebkura autorizēta Briggs & Stratton apkopes
pārstāvjavisudzinēju un dzinēju daļu apkopes un servisa veikšanai.
Not for
Reproduction